Regulamin

2007-02-03 08:33:35 Redakcja Calisia.pl

1.

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Portal Calisia.pl z siedzibą w Kaliszu Al. Wolności 17a/35 62-800 Kalisz, na rzecz jego użytkowników, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dokonywania wpisów – artykułów, zapowiedzi, ogłoszeń, firm i instytucji, a także komentowania artykułów oraz zamieszczania zdjęć na stronach Portalu.

2.

Dostęp do Portalu Calisia.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w Portalu internetowym Calisia.pl mogą używać na stronach Portalu zarezerwowanych dla nich loginów. Calisia.pl może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów oraz zdjęć na stronach Portalu od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w Portalu Calisia.pl.

3.

Użytkownik Portalu Calisia.pl publikuje swoje teksty, zdjęcia i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Calisia.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i zdjęcia zamieszczane przez użytkowników na stronach Portalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

4.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu Calisia.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Etykiety oraz propagujących przemoc i łamanie prawa.

5.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu Calisia.pl komentarzy, które obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego), obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego) i zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego). Komentarze zawierają w sobie ujawniony fragment adresu IP. Celem takiego ujawnienia jest przypomnienie, że nikt nie jest anonimowy w sieci i każdy jest odpowiedzialny za swoje słowa.

6.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu Calisia.pl komentarzy, które zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.).

7.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu Calisia.pl komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

8.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Portalu Calisia.pl przekazów reklamowych oraz komentarzy, które zawierają linki do prywatnych stron www.

9.

Redakcja Calisia.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa na Portalu Calisia.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Portalu Calisia.pl przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Calisia.pl zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 4, 5, 6, 7 i 8 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez administratora Portalu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.

Publikując dowolne informacje ( teksty , zdjęcia, rysunki i inne) na portalu calisia.pl , użytkownik wyraża zgodę na dowolne wykorzystanie opublikowanych informacji przez redakcje portalu, w szczególności w celu publikacji w mediach współpracujących z calisia.pl

10.

Dane osobowe: Redakcja Calisia.pl nie pobiera danych osobowych innych niż: adres IP, imię, nazwisko, adres mailowy użytkownika. Dane te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania konta użytkownika na portalu. Redakcja nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Portalu Calisia.pl innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Każdy użytkownik portalu ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych, zgodnie z ustawą RODO

11.

Redakcja Calisia.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

12.

Redakcja Calisia.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Portalu Calisia.pl oraz możliwości usuwania artykułów i zdjęć na Portalu Calsia.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

13.

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Calisia.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

14.

REGULAMIN KONKURSÓW PORTALU CALISIA.PL

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywają się konkursy na Portalu Calisia.pl: zasady ich publikowania, emitowania i rozwiązywania.

§ 2

Organizatorem konkursów jest redakcja Portalu Calisia.pl. W przypadku konkursów sponsorowanych współorganizatorem konkursu jest fundator nagrody.

§ 3

1. Regulamin dotyczy wyłącznie konkursów publikowanych na Portalu Calisia.pl. Za treści publikowane w konkursach odpowiada redakcja Portalu. 

2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach pod artykułem konkursowym.

§ 4

W każdym publikowanym artykule konkursowym powinny być wymienione nagrody możliwe do zdobycia, sposób rozstrzygnięcia konkursu oraz termin jego rozwiązania. Nie ma możliwości uzyskania ekwiwalentu finansowego dla żadnej z nagród.

§ 5

1. W konkursie biorą udział osoby fizyczne, pełnoletnie zamieszkałe w Polsce, które wysłały zgłoszenie konkursowe drogą mailową na adres wskazany w artykule. 

2. Zgłoszenie konkursowe musi spełniać wymagania formalne: 

- musi być wysłane na właściwy adres e-mail 

- właściwie zatytułowane

- w treści zawierać odpowiedź konkursową oraz imię i nazwisko wysyłającego zgłoszenie.

- osoba zgłaszająca się do konkursu, wyraża zgodę na opublikowanie jej nazwiska w wypadku uzyskania nagrody. Nazwisko może być usunięte w dowolnym momencie na prośbę zainteresowanego, zawierającą link do danego artykułu.

3. Udział w konkursach jest bezpłatny.

4. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Portalu oraz współorganizatora.

5. W konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie konkursowe wysłane przez czytelnika Portalu. 

6. Wszystkie zgłoszenia, budzące zastrzeżenia redakcji Portalu co do autentyczności bądź uczciwości czytelnika nie będą brały udziału w konkursie. 

7. W konkursie nie biorą udziału zgłoszenia konkursowe przesłane po terminie wyznaczonym przez redakcję w artykule.

§ 6

1. Wyłączne prawo do rozstrzygnięcia konkursu ma redakcja Portalu. O zwycięstwie w konkursie decyduje komisja konkursowa składająca się co najmniej dwóch osób z zespołu redakcyjnego Calisia.pl. Dokonuje ona oceny merytorycznej odpowiedzi nadesłanych na konkurs i wyłania zwycięzców oceniając odpowiedzi.

2. W przypadku rozwiązania konkursu zasadą „kto pierwszy ten lepszy” – wygrywa czytelnik, którego zgłoszenie konkursowe z prawidłową odpowiedzią jako pierwsze wpłynęło do redakcji. Zgłoszenie musi spełniać wymogi formalne.

3. W przypadku rozwiązania konkursu drogą wyboru spośród prawidłowych odpowiedzi – konkurs wygrywa osoba, która została wybrana przez komisję konkursową, z listy wszystkich zgłoszeń konkursowych z prawidłową odpowiedzią. Zgłoszenie musi spełniać wymogi formalne.

4. Lista osób nagrodzonych publikowana jest w dniu rozwiązania konkursu w artykule.

5. O sposobie odbioru nagród redakcja informuje zwycięzców drogą mailową.

6. Nagrodę może odebrać wyłącznie zwycięzca. Redakcja Portalu lub współorganizator może wymagać od zwycięzcy okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu w celu ustalenia tożsamości.

§ 7

Redakcja Calisia.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osób nadsyłających zgłoszenia konkursowe innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie osoby, której dane dotyczą.

§ 8

Redakcja Calisia.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu konkursów.

§ 9

Redakcja Calisia.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Portalu Calisia.pl oraz możliwości usuwania konkursów i zdjęć na Portalu Calisia.pl bez podawania przyczyn takiego działania.

§ 10

Calisia.pl jako organizator Konkursu, realizuje konkurs na mocy umowy podpisywanej z Fundatorem nagród lub nagrody.

15.

Polityka prywatności portalu calisia.pl

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu jest EJ! s.c. Al. Wolności 17a/35 62-800 Kalisz

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego 

2. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi 

3. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

16.

Postanowienia dotyczące CV Online

1. CV online jest autorskim rozwiązaniem wydawcy portalu Calisia.pl, dostępnym dla Użytkowników portalu calisia.pl posiadających zarejestrowane konto na portalu calisia.pl.

2. CV online ma za zadanie pomóc w tworzeniu dobrych CV użytkownikom portalu, oraz pomóc pracodawcom, w znalezieniu pracowników.

3. Wydawca portalu nie pośredniczy w żaden sposób w procesie rekrutacji. Rola Wydawcy Portalu jest wyłącznie wspomagająca i sprowadza sią do ułatwienia komunikacji.

4. Użytkownik po wprowadzeniu swoich danych do formularza elektronicznego może wygenerować CV w formie elektronicznej ( PDF) do dowolnego posługiwania się.

5. Użytkownik może również opublikować swoje CV w publicznej bazie danych CV. Taki opublikowane CV nie zawiera żadnych danych osobowych i jest ogólnodostępne w sekcji praca.calisia.pl.

6. Pracodawca chcąc skontaktować się z kandydatem, może skorzystać z systemu komunikacyjnego oferowanego przez wydawcę calisia.pl. Wiadomość od Pracodawcy dotrze na adres podany przez autora cv.

TE ARTYKUŁY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ